Tarieven

Bij annulering of niet nakomen van een gemaakte afspraak binnen 24 uur wordt het gehele behandelingstarief in rekening gebracht tenzij sprake is van overmacht. De afmelding dient te geschieden via email. Betalingen geschieden contant of middels digitale factuur.
Het bedrag van de nota dient binnen 7 dagen te worden overgemaakt op rekening: NL50 RABO 0346 6193 43 t.n.v. M.C.A. Kooijman