Privacy verklaring AVG

  • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Bij contact met praktijk Herbaveda ga je ermee akkoord dat ik bepaalde persoonsgegevens van je verwerk in het dossier.

  • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn.
    Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
    • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
    • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens