Huisregels

 • Ethiek en goede hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wederzijds respect in een
  veilige sfeer vind ik erg belangrijk en ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor
  dragen.
 • Praktijk Herbaveda behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten bijv. indien u
  onder invloed bent van drugs of als u agressief of intimiderend gedrag vertoond.
 • Tijdens de behandeling wordt de mobiele telefoon uitgezet.
 • Sieraden en horloge worden afgedaan.
 • Cliënt maakt uit vrije wil gebruik van praktijk Herbaveda en deze kan daarom niet aansprakelijk
  worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na de
  behandeling, in en/of rondom het gebouw.