Behandelingenovereenkomst

Als VBAG-lid behoor ik tot zorgverleners die volledig zijn opgeleid om te werken met behandelmethodes en praktijkdisciplines die vallen onder de complementaire geneeswijzen en die voldoen aan de competenties die bij het lidmaatschap behoren.

Elke VBAG-therapeut is verplicht om zich te houden conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van u en mij zijn onder meer vastgelegd in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), de regelgeving van VBAG beroepsvereniging en de beroepscode van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze informatie is te vinden op de website van Herbaveda onder ‘Informatie’.

Als je een afspraak maakt met praktijk Herbaveda dan heb je de behandelingsovereenkomst, de AVG, de Wkkgz en de huisregels, gelezen en ga je hiermee akkoord.

Client verklaart de vragen uit het intakeformulier te hebben begrepen en heeft deze naar waarheid ingevuld. Tussentijdse verandering zal direct doorgegeven worden aan de therapeut. Client begrijpt dat deze therapie geen vervanging is voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose. Deze massagetherapie mag ook niet gezien worden als een medische behandeling.